Amity Kronos

 

Amity Kronos är dräktig med Greenshoe och beräknas föla 17 april 2022.

Muscle Hill (US) Muscles Yankee (US) Valley Victory (US)
Maiden Yankee (US)
Yankee Blondie (US) American Winner (US)
Yankee Bambi (US)
Oyster Kronos (IT) Conway Hall (CA) Garland Lobell (US)
Amour Angus (CA)
Ms Vic (US) Valley Victory (US)
Higher Love (US)