Ergo Am

En hingst från E-årgången födda 2014 som fått sitt namn efter latinets ”ergo” dvs ”därför att”.

Muscle Hill (US) Muscles Yankee (US) Valley Victory (US)
Maiden Yankee (US)
Yankee Blondie (US) American Winner (US)
Yankee Bambi (US)
Vladzia Mauzun (BE) Coktail Jet (FR) Quouky Williams (FR)
Armbro Glamour (CA)
Eva de Pintignies (FR) Workaholic (US)
Quiroflee (FR)