Fanucci Am

Har fått sitt namn efter Don Fanucci vilken är en fiktiv karaktär som förekommer i Mario Puzos bok Gudfadern.

 

Joke Face (SE) Viking Kronos American Winner
Conch
Kalmie Melody Full Account
Fantanella
Flirt With Fortune (US) Yankee Glide Valley Victory
Gratis Yankee
Jambo Tagliabue
Louisa