Heaven Am

Såldes på Kolgjini Sale 2018.

Heaven är väldigt intressant korsad då hon är efter franske storstjärnan Bold Eagle och mamma är passgångaren Artomatic (Artsplace) som är mycket framgångsrik i aveln. Hon är mor till Western Shore (Western Hanover) 1,247,985 USD, Livefreeordiehard (Western Hanover) 457,831 USD, Atomic Ideal (Western Ideal) 382,660 USD och Artomatic Pilot (Western Hanover) 324,514 USD. Av hennes hittills elva födda i startbar ålder så har dessa sammanlagt segerdefilerat 197 gånger!!!

Modern Delinquent Account (On The Road Again) var en topphäst på tävlingsbanan och tjänade över 1 miljon USD. Hon är mor till framgångsrike avelshingsten Artiscape (Artsplace) 1,469,461 USD.

Heaven Am är dräktig med Greenshoe och beräknas föla den 21 april 2022.

Bold Eagle (FR) Ready Cash (FR) Indy de Vive (FR)
Kidea (FR)
Reethi Rah Jet (FR) Love You (FR)
Hippodamia (FR)
Artomatic (US) Artsplace (US) Abercrombie (US)
Miss Elvira (US)
Delinquent Account (US) On the Road Again (US)
Al Dente (US)