Info om våra hingstar

När det gäller våra avelshingstar hade Gift Kronos ett mycket bra 2014. Med 94 betäckta ston blev han en av Sveriges populäraste hingstar. Både Gift Kronos och  Olimède  står på Alebäcks Stuteri. Slå en signal till mig eller till Peter Björnsson på Alebäck om du har frågor som rör våra hingstar. http://ambloodstock.hosting2.24hr.se/avelshingstar/

Info om Frankrike

Vi har för tillfället minskat ner vår verksamhet i Frankrike för att fokusera på att få fram högklassiga svenskfödda uppfödningar. De åtgärder som ST drivit igenom och stöttat, med bl a Premiechansen och Breeders Course, har gjort att våra kunder i större utsträckning efterfrågar hästar av toppklass som kan vara med och tävla om de riktigt stora pengarna i Sverige med omnejd. Am Bloodstock kommer emellertid att behålla ett fåtal toppstammade franskfödda ston. De kommer att stå på våra stuterier i norra Frankrike för att på så sätt avla fram franskfödda avkommor.

Info från USA

Våra fölston, föl samt ettåringar är uppstallade på Hunterton Farm. Våra tre ettåringar säljs under hösten i Lexington och Harrisburg.

Ny ägarstruktur

I april avvecklade Marcus Lindgren sitt engagemang i Am Bloodstock. Am Bloodstock ägs nu till 100% av Anders Ström med familj och bolag